3874887c5fe2907b2717119b62331a6b?d=retro

Kostas Papadopoulos' profile

Kostas Papadopoulos hasn't said what they hope to get out of EuRuKo 2013 yet.

Proposals Kostas Papadopoulos is involved with

Kostas Papadopoulos is not involved with anybody else's proposals.